w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Słubicach do podpisania umowy