W sprawie:
Uchwała nr II/13/2014 RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/13/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia