W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2015 rok – PS.

Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/10/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia