W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015 – 2025

Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/9/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2015 roku