W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025

Data uchwały:
2014-12-18

Numer uchwały:
II/7/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia