w sprawie ustalenia zakresu spraw, których prowadzenie w imieniu Burmistrza powierzone zostaje Zastępcy Burmistrza