w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kunowicach do podpisania umowy