w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach do podpisania umowy