Uchwała Nr LVIII/470/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami