w sprawie wyłączenia z administrowania mienia komunalnego Gminy Słubice