w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń gospodarczych oraz garaży stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat