zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu garaży i pomieszczeń gospodarczych stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat