w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 w Słubicach do przekazania wyposażenia