W sprawie:
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LV/443/2014 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego.....

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
LVII/464/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia