W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
LVII/463/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dnie podjęcia