W sprawie:
zmiany uchwały o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Słubicach i nadaniu jej statutu

Data uchwały:
2014-09-25

Numer uchwały:
LVII/461/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego