w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Słubicach do podpisania umowy