Burmistrz Słubic i Słubicka Inicjatywa "Spinacz" zapraszają mieszkańców Gminy Słubice oraz organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych.

Czego będą dotyczyły konsultacje?
Konsultacje będą dotyczyły trzech projektów uchwał.
Pierwszy, reguluje zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, czyli form i sposobów zasięgania opinii mieszkańców. Inicjatywa złożenia wniosku została rozszerzona m.in. o mieszkańców.

Drugi, współpracy mieszkańców i samorządu w formie inicjatywy lokalnej. To stosunkowo nowe narzędzie, pozwalające zmieniać mieszkańcom swoją najbliższą okolicę we współpracy z organami gminy. Każda ze stron dzieli się zadaniami i wspólnie odpowiada za sukces przedsięwzięcia. W tej formie można np. postawić plac zabaw, posadzić zieleń, czy zorganizować dodatkowe zajęcia w świetlicy. Możliwości jest bardzo wiele.

Trzeci projekt, ustala zasady współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Organizacje pozarządowe to nie działające dla zysku, sformalizowane, grupy obywateli działające na rzecz danej sprawy lub na rzecz rozwiązania danego problemu. Na terenie gminy jest ich około 70. Program pozwala co roku ustalić działania, jakie organizacje będą realizowały w ramach współpracy z samorządem - a tych jest wiele. Od kultury fizycznej, poprzez pamięć o historii, po ochronę przyrody.

Konsultacje potrwają od 1 do 22 września 2014 r.
Będą prowadzone w formie spotkań, konsultacji online oraz bezpośrednich w wyznaczonych do tego miejscach.

Kalendarz konsultacji:
• 5 września 2014 r. - III Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych (Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kosciuszki 1, godz. 17.00)
• 12 września 2014 r. - Otwarte spotkanie z mieszkańcami (Gimnazjum nr 1 w Słubicach, ul. Woj. Polskiego 1, godz. 18.00)
• 1-22 września 2014 r. - Konsultacje w formie online dostępne na www.ngo.slubice.pl
• 1-22 września 2014 r. - Urny z formularzami i ankietami (lista miejsc na końcu tekstu)

Kto może wziąć udział w konsultacjach?

Udział w konsultacjach może wziąć każdy mieszkaniec Gminy Słubice, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wskazane w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lista miejsc publicznych z formularzami i ankietami:

Drzecin:
• Świetlica Wiejska (Drzecin 30b)
Kunice:
• Świetlica Wiejska (Kunice 13)
Kunowice:
• Szkoła Podstawowa (ul. Słubicka 18)
• Świetlica Wiejska (ul. Szkolna 2)
Lisów:
• Świetlica Wiejska (Lisów 13)
Nowe Biskupice:
• Świetlica Wiejska (Nowe Biskupice 12)
Nowy Lubusz:
• Świetlica Wiejska (Nowy Lubusz 14a)
Pławidło:
• Świetlica Wiejska (Pławidło 22a)
Rybocice:
• Świetlica Wiejska (Rybocice 20)

Słubice – siedziby lokali wyborczych:
• Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy (ul. Jedności Robotniczej 18)
• Gimnazjum nr 1 (ul. Wojska Polskiego 1)
• Gimnazjum nr 2 (ul. Wojska Polskiego 38)
• Przedszkole Samorządowe nr 1 (ul. Kopernika 62)
• Przedszkole Samorządowe nr 2 (ul. Narutowicza 17)
• Przedszkole Samorządowe nr 3 (ul. Podchorążych 3)
• Słubicki Miejski Ośrodek Kultury (ul. 1 Maja 1)
• Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojska Polskiego 1)
• Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wojska Polskiego 38)
• Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Kilińskiego 8)
• Zespół Szkół Ekonomiczno-Rolniczych (Al. Niepodległości 23)
• Zespół Szkół Technicznych (Al. Niepodległości 13)
• Żłobek Samorządowy (ul. 1 Maja 15)

Stare Biskupice:
• Świetlica Wiejska (Stare Biskupice 7)
Świecko:
• Świetlica Wiejska (Świecko 18b)