Zarządzenie nr 54/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów aktów prawa miejscowego