zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej