w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach