w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Żłobka Samorządowego „Bajka” w Słubicach składników majątkowych Gminy Słubice