w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 209/2014 Burmistrza Słubic z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.