w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z gruntem oraz w sprawie udzielenia bonifikaty