W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2014-06-12

Numer uchwały:
LIV/440/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia