W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2014-06-12

Numer uchwały:
LIV/427/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia