W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju o modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 – 2015” będących w posiadaniu Zakładu Usług Wodno – Ściekowych Sp.zo.o. w Słubicach

Data uchwały:
2014-06-12

Numer uchwały:
LIV/425/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia