w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat