w sprawie upoważnienia wicedyrektora Gimnazjum nr 1 w Słubicach do przekazania wyposażenia