W sprawie:
zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/398/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego