W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 - 2025

Data uchwały:
2014-03-20

Numer uchwały:
LI/396/2014

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia