W sprawie:
zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach

Data uchwały:
2008-02-27

Numer uchwały:
Nr XVIII/147/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia