uchylające zarządzenie Nr 331/2013 Burmistrza Słubic z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym