w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 do podpisania umowy