W sprawie:
ustalenia regulaminu stołówek szkolnych działających w Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach, w Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach i w Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach

Data uchwały:
2008-02-27

Numer uchwały:
Nr XVIII/145/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego