w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 do podpisania umowy