w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie pretargu ustnego nieograniczonego.