w sprawie ustalenia w 2013r. kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrdzeń nauczycieli