w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Słubice przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.