W sprawie:
o zmianie uchwały ustalającej plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2013-12-19

Numer uchwały:
XLIX/387/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego