Zarządzenie Nr 71/2014 Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego