W sprawie:
nadania nazwy ulicy w obrębie 10 Świecko, gmina Słubice


Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XLVIII/381/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego