W sprawie:
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2014

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XLVIII/366/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.