W sprawie:
określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Słubice

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XLVIII/364/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.