W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2013-11-28

Numer uchwały:
XLVIII/363/2013

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a stawki w niej określone obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.