w sprawie wprowadzenia Programu Zastępczego Świadczenia Rzeczowego na rzecz Gminy Słubice