o zmianie zarządzenia Nr 94/2013 Burmistrza Słubic z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazanie nieruchomości w administrowanie