w sprawie zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słubice