w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, udziału w nieruchomości położonej w Słubicach przy ulicy Żeromskiego 11 na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości