w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Słubice przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej